Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2008, ročník 12, číslo 5/2

Měnící se požadavky na výuku a vědomosti (workshop)

Sdílení bibliografických údajů (workshop)

Marketing elektronických zdrojů (workshop)

Zahájení konference

Trendy a novinky ve využívání informací I.

E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích

Prezentace posterů

Trendy a novinky ve využívání informací II.

Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru

Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů

Zakončení konference