Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zahájení konference (Richard Hindls)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Zahájení konference (Richard Hindls)

0 comments
Autoři: 

Richard Hindls

Konferenci slavnostně zahájil Vladimír Karen ze společnosti Albertina icome Praha s.r.o. Uvítal vzácného hosta konference – prof. ing. Richarda Hindlse, CSc., rektora Vysoké školy ekonomické v Praze. 14. ročník konference se koná v době, kdy si lidé kladou otázky, jak se mění svět vlivem informací. Podle R. Hindlse informace sama o sobě ještě není kulturou. Stává se jí až tehdy, kdy se do ní vloží význam moudrosti, ve výuce osobnost učitele, rozdílnost studenta nebo uchazeče o informaci, rozdílnost ve schopnosti přijímat informaci. R. Hindls vyjádřil potěšení, že konference se již desátý ročník koná právě na půdě Vysoké školy ekonomické.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zahájení konference (Richard Hindls). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-12794. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12794

automaticky generované reklamy
registration login password