Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výzvy na trhu s informačními zdroji (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výzvy na trhu s informačními zdroji (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

Vladimír Karen

Vladimír Karen uvedl první prezentaci ze sekce Trendy a novinky ve využívání informací I. s názvem Výzvy na trhu s informačními zdroji. V úvodu se pokusil definovat informační trh, který přirovnal ke středověkému trhu, kde se prodejci střetávají se zákazníky, ale jsou zde i další faktory ovlivňující celek, např. „drobní informační zlodějíčci“.

Globální informační trh roste podle V. Karena cca o 6 % ročně vyjma obchodních informací. Významnou část tohoto trhu tvoří STM (sience, technology and medicine). Globální informační trh roste mnohem rychleji než většina světových ekonomik.

Na informačním trhu jsou z hlediska médií zastoupeny z cca 36 % časopisy, na druhém místě jsou knihy se 30 % a na třetím bibliografické zdroje s cca 20 %.

Z hlediska vydavatelů významně vzrůstá tlak uživatelů na plné texty článků, knih a odborných statí, u kterých je jasně preferován elektronický přístup. Vydavatele v této oblasti tlačí konkurence ze strany volně dostupných časopisů, nejdůležitějším trendem je "Open Access option". Celá řada vydavatelů také uvažuje o Webu 2.0, ale zatím zaujímají vyčkávací strategii ("wait and see").

Dalším trendem je slučování vydavatelů. Největší událostí roku 2006 bylo spojení firem Thomson a Reuters, které mělo velmi významný dopad na informační trh. V oblasti digitalizace tištěných materiálů stále zůstává velký prostor k rozvoji, podle V. Karena se budou ve větším rozsahu digitalizovat i jiné než anglické zdroje.

V. Karen zmínil tři nejdůležitější služby v této oblasti (Knovel Library, CSA Illustrata, Evidence Matters). Uvedl rovněž ukázku toho, jak se vydavatelé vypořádávají s výzvy Webu 2.0. Uživatelé si např. mohou sami připomínkovat obsah článků a při vyhledávání je v každém okamžiku možno založit vlastní RSS kanál; v reálném čase se také aktualizují výsledky vyhledávání (počet článků atd.). Uživatelé si přejí hlavně co nejjednodušší rozhraní. Naopak pro knihovny je důležité mít přehled o nakoupených zdrojích, takže se používají nadstavbové nástroje pro elekronické zdroje.

Na závěr V. Karen konstatoval, že lze předpokládat další růst informačního trhu. Uvedl také dvě nejčastější námitky proti použití elektronických zdrojů v českém prostření. Na jedné straně se knihovny se domnívají, že elektronických zdrojů už mají dost, na druhé straně naopak nemají dostatek finančních prostředků. Pro srovnání V. Karen prezentoval statistické grafy s údaji o výdajích na vědu, výzkum a školství u nás a ve "vyspělém světě". V. Karen v této souvislosti podotkl, že slábnoucí dolar a růst české ekonomiky vytváří příznivé akviziční podmínky pro české knihovny. Knihovny v ČR jsou podle jeho názoru srovnatelné s knihovnami v USA a ve vyspělé Evropě.

(text konferenčního příspěvku)

(ms)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Výzvy na trhu s informačními zdroji (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-12798. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12798

automaticky generované reklamy