Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Centrální register publikačnej činnosti - CREPČ (Ján Grman)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Centrální register publikačnej činnosti - CREPČ (Ján Grman)

0 comments
Autoři: 

Ján Grman

Ján Grman představil Centrálny register publikačnej činnosti, což je nový systém vznikající na Slovensku. Jeho motivací je potřeba ministerstva školství hodnotit vysoké školy, pedagogickou činnost a v neposlední řadě i vědu a výzkum pro účely rozdělování dotací. Cílem je automatizovat procesy sběru a hodnocení výzkumu a zároveň tyto údaje zveřejňovat v centrálním registru.

Nejdříve proběhl dotazníkový výzkum provedený na vysokých školách. Zjišťovalo se, jaké údaje a jaké informační systémy školy používají, počty pracovníků, způsob sběru dat. Byl analyzován formát pro přenos mezi informačními systémy a centrálním registrem. Bylo vybráno řešení založené na XML - jde o striktní XML, který obsahuje pole pro zápis základních bibliografických záznamů. Jedná se vlastně o implementaci XML pro export z knihovnických systémů do formátu CREPČ-XML. Tímto způsobem se údaje o publikační činnosti dostanou do centrálního registru přímo z knihovnických systémů. V dalším kroku byla importovány data z veřejných vysokých škol k roku 2007, následovala poloautomatizovaná kontrola úplnosti záznamů, duplicit a správnosti záznamů pro zjištění, zda položky mají či nemají být evidovány jako publikační výstup.

Mezi základní výsledky a funkce sytému patří bezpečné uložení dat, vyhledávání, možnosti kontroly dat, tvorba statistik a značná redukce času při ověřování výsledků vysokých škol. Systém by měl zlepšit kvalitu zadávaných informací a zároveň se počítá s tím, že díky veřejné přístupnosti budou autoři tlačeni k tomu, aby uváděli korektní údaje. Do systému by se také měly zapojit další subjekty, např. soukromé vysoké školy nebo Slovenská akademie věd. Systém by také měl být napojen na další existující registry.

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Průměr: 4.1 (hlasů: 11)
IKAROS, redakce. Centrální register publikačnej činnosti - CREPČ (Ján Grman). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2021-09-20]. urn:nbn:cz:ik-12824. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12824

automaticky generované reklamy