Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak zhodnocovat informace v organizaci (Jan Mottl)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Jak zhodnocovat informace v organizaci (Jan Mottl)

0 comments
Autoři: 

Jan Mottl

J. Mottl ve svém příspěvku shrnul přínosy řešení AiP SAFE: zobrazuje informace v souvislostech, podporuje sdílení znalostí, umožňuje rozšířené zobrazení znalostí a uchovává informace o klientech. Výhodou AiP oproti producentům známých zahraničních platforem jsou zkušenosti a znalosti z tuzemského trhu. Protože jsou informace (např. o klientech) citlivé, je nutné je chránit, aby se k nim nedostal někdo nepovolaný. SAFE umožňuje práci s informacemi rozdělenými podle rolí zaměstnanců v podniku. Z novinek J. Mottl představil zdokonalené vyhledávání. Oznámil spolupráci na využívání softwarových produktů NovaVoice při počítačovém zpracování řeči. AiP se na něm podílí při kontrole počítačem přepsaných záznamech mluveného slova. Společnost v současnosti testuje novou verzi systému.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak zhodnocovat informace v organizaci (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-12827. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12827

automaticky generované reklamy
registration login password