Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Portál elektronických informačních zdrojů Národní lékařské knihovny (Filip Kříž)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Portál elektronických informačních zdrojů Národní lékařské knihovny (Filip Kříž)

0 comments
Autoři: 

Filip Kříž

Národní lékařská knihovna (NLK) využívá pro svůj portál řešení 360 Core společnosti Serials Solutions. F. Kříž tento portál představil z obsahového i funkčního hlediska. V lékařství jsou licencované zdroje i přes dostupnost volných zdrojů hojně využívány, podle statistik ze 60 %. Portál elektronických zdrojů je propojen s portálem Medvik. Portál umožňuje rozšířené vyhledávání, zahrnuje abecední seznamy zdrojů, nabízí možnost prohlížení zdrojů podle předmětu (i v angličtině), indikuje dostupnost zdrojů, nabízí vytvoření vzdáleného přístupu. Výhodou jsou zmapované obsahy zdrojů včetně jejich dostupnosti a možnost propojení s katalogem. Na závěr F. Kříž porovnal 360 Core se známější EZB. Funkčně jsou řešení srovnatelná, obsahově se doplňují. Do 360 Core se NLK podařilo zařadit přes 30 000 zdrojů.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Portál elektronických informačních zdrojů Národní lékařské knihovny (Filip Kříž). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-01-31]. urn:nbn:cz:ik-12843. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12843

automaticky generované reklamy