Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické časopisy a knihy pro akademické instituce (Paul Fertl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronické časopisy a knihy pro akademické instituce (Paul Fertl)

0 comments
Autoři: 

Paul Fertl

P. Fertl představil společnost Gale, která je součástí Cengage Learning Company. Gale je vydavatelem časopisů, monografií a dalších typů dokumentů a producentem řady databází. P. Fertl představil čtyři z nich.

Databáze Academic OneFile je určena pro uživatele z akademického prostředí, zahrnuje cca 11 200 titulů časopisů a přestože ji produkuje americká společnost, více než 50 % titulů pochází z vydavatelství sídlících mimo USA (jedním z nich je např. Walter de Gruyter). Časopisy jsou do databáze vybírány na základě vyhodnocování několika bibliografických databází, většina časopisů je recenzovaná (peer review) a kromě záznamů článků je dostupný i plný text. Více než 75 % titulů časopisů není obvykle přístupná ve fondech knihoven. Databáze také integruje další vybrané zdroje, např. kompletní (od roku 1996) abstraktovou databázi fy Elsevier.

Další představenou databází byla General OneFile zahrnující 11 000 titulů časopisů, mezi nimi i více než 400 španělskojazyčných časopisů. Stručně byla zmíněna i databáze InfoTrac Custom Newspaper, která umožňuje efektivní přístupe k rozsáhlé kolekci denního tisku (v posledních dvou letech se počet titulů z původních 400 zvýšil na 1200).

Podrobně P. Fertl prezentoval databázi Gale Virtual Reference Library, která zahrnuje 1800 titulů elektronických knih z různorodých oborů. Nové tituly do databáze průběžně přibývají a prostřednictvím databáze je dostupná produkce i některých dalších vydavatelů. V databázi je možné efektivně vyhledávat prostřednictvím rozhraní InfoTrac, které je kromě běžných možností rozšířeno i řadou doplňkových funkcích. To P. Fertl ilustroval vybranými ukázkami. Jednou ze zajímavých funkcí je InfoMark, založená na permanentním URL, které odkazuje do užívané databáze Gale a funguje jako záložka na vyhledané dokumenty, provedené rešere apod. Jednou z dalších funkcí je PowerSearch Plus – federativní vyhledávání nejen v produktech Gale, ale i v dalších informačních zdrojích vč. Googlu nebo katalogů knihoven.

(text konferenčního příspěvku)

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické časopisy a knihy pro akademické instituce (Paul Fertl). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-12818. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12818

automaticky generované reklamy
registration login password