Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti? (Debbi Boden)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti? (Debbi Boden)

0 comments
Autoři: 

Debbi Boden

Debbi Bodenová působí na Univerzitě ve Worcesteru ve Velké Británii ve funkci zástupkyně ředitele Výukových a informačních služeb a je rovněž předsedkyní Skupiny pro informační gramotnost v rámci CILIP. Informační gramotnost může být podle přednášející pojem, kterému není snadné porozumět. Uvedla definici CILIP: Informační gramotnost je znalost toho, kdy a proč potřebujeme informace, kde je najít, jak je vyhodnotit, využít a komunikovat v souladu s etickými principy.

D. Bodenová představila termíny "imigranti do digitálního prostředí" (digital immigrants), "digitální domorodci" (digital natives), "generace copy and paste" (copy and paste generation) a "digitální občanství" (digital citizenship). Zmínila také výsledek studie Ciber – mladí nejsou experty na vyhledávání, digitální a informační gramotnost nejdou ruku v ruce. Upozornila také na souvislost informační gramotnosti s celoživotním vzděláváním, resp. učením. Přednášející se věnovala i problematice digitální propasti (digital divide) – řada lidí nemá přístup nebo vůbec nevyužívá ICT.

Upozornila, že ve Spojeném království existují různé iniciativy zaměřené na rozvoj informační gramotnosti, např. OLIVIA (Online Virtual Information Assistant) na Imperial College v Londýně nebo SMILE (program, v němž jsou zahrnuty informační dovednosti a dovednosti v oblasti psaní), který je realizován Univerzitou ve Worcesteru, Univerzitou v Loughborough a Imperial College v Londýně.

Ohledně digitálního občanství zmínila např. iniciativu LolliPop (online program zaměřený na rozvoj informační gramotnosti pracovníků v informacích) či lobbování v MLA (Museums, Libraries & Archives Council). Spolupracují také se Sdružením školních knihoven (Schools Library Association), snaží se zabraňovat degradaci či odchodu kvalifikovaných knihovníků ze škol. Přednášející také upozornila na online program SirLearnaLot zaměřený na rozvoj pedagogických dovedností knihovníků, webové sídlo věnované informační gramotnosti, Journal of Information Literacy a konferenci LILAC, třídenní odbornou akci zaměřenou na oblast informační gramotnosti.

D. Bodenová představila také ukázky programu OLIVIA (je provozován v LMS WebCT na Imperial College v Londýně), mj. části s informacemi o vyhodnocování kvality internetových zdrojů a o citování použitých informačních zdrojů. Rovněž prezentovala ukázky programu LolliPop a webové sídlo dostupné na adrese http://www.informationliteracy.org.uk/. Závěrem D. Bodenová s využitím citátu J. Douglese podtrhla význam informační gramotnosti nejenom z hlediska knihoven či vzdělávání, ale také z hlediska ekonomického rozvoje, zdraví, občanství a kvality života.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti? (Debbi Boden). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-12796. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12796

automaticky generované reklamy