Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 83.370 x 0
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 81.141 x 0
Google Překladač 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 72.222 x 0
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 58.645 x 0
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 51.568 x 0
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 42.639 x 0
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 41.783 x 0
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 41.098 x 0
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 36.769 x 0
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 34.645 x 0
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 34.573 x 0
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 34.405 x 0
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 33.463 x 0
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 33.263 x 0
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 32.990 x 0
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 32.875 x 0
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 31.694 x 0
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 30.911 x 0
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 30.747 x 0
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 30.041 x 0

Stránky

registration login password