Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 82.455 x 12
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 80.502 x 4
Google Překladač 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 66.334 x 60
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 55.896 x 11
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 50.942 x 7
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 42.172 x 2
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 39.271 x 12
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 38.920 x 17
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 35.590 x 6
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 33.752 x 0
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 33.161 x 4
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 33.036 x 10
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 32.694 x 0
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 32.659 x 1
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 32.400 x 1
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 31.026 x 3
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 30.101 x 14
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 29.802 x 9
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 29.754 x 5
Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition 1999, ročník 3, číslo 10 Elektronické publikování 29.165 x 1

Stránky