Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW (Jiří Jelínek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW (Jiří Jelínek)

0 comments
Autoři: 

Jiří Jelínek

J. Jelínek z Katedry managementu informací Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, která je součástí Vysoké školy ekonomické, se věnoval odhalování tematických sociálních sítí v prostředí webu. Tematickou sociální sítí je míněna množina osob spojených s daným tématem, oblastí či problematikou a jejich vzájemných vazeb. Největším informačním prostorem je v dnešní době World Wide Web. Při zobrazení výsledků vyhledávání se ovšem většinou nesetkáváme se strukturovaným zobrazením údajů o osobách. Přednášející zmínil systémy CiteSeer či DBLP – druhý zmiňovaný umožňuje vztahy mezi osobami vizualizovat. Při práci s tematickými sítěmi je důležité z nestrukturovaných vstupů vytvořit strukturované výstupy. Nejtěžší na realizaci je detekce vlastních jmen osob – lze využívat metody analýzy přirozeného jazyka (NLP, Natural Language Processing), statistický přístup (učení z předchozích rozhodnutí), slovníky vlastních jmen osob (ty jsou však náročné na vytvoření) či využití kontextu (okolí možných vlastních jmen). Dalším krokem je identifikace osob – při ní je nutné odlišit osoby se stejným vlastním jménem a identifikovat osoby s různou formou zápisu vlastního jména. Posledním krokem je identifikace vazeb mezi jednotlivými osobami. Následně se už jednalo o nalezení nebo vytvoření vhodného vizualizačního nástroje. Byl vytvořen prototyp webové aplikace, která na základě tématu dokáže vytvořit tematickou sociální síť. Nyní je zahrnuto cca 35 témat. Dále by se výzkum měl rozšířit i o vstupní importní filtry pro citační servery a další specializované zdroje, zaměřit by se měl i na zpřesnění dosahovaných výsledků a na vizualizaci výstupů (trojrozměrné zobrazení). Při zpracování aplikací nebyly využity zdroje z oblasti knihovnictví (např. jmenné autoritní soubory), zatím se neuvažuje o spolupráci s komerčními subjekty, které se podobnou problematikou zabývají.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW (Jiří Jelínek). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2021-08-05]. urn:nbn:cz:ik-12832. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12832

automaticky generované reklamy