Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak získat co nejvíce z databáze SCOPUS pro vědce a knihovníky (Piotr Golkiewicz)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak získat co nejvíce z databáze SCOPUS pro vědce a knihovníky (Piotr Golkiewicz)

0 comments
Autoři: 

Piotr Golkiewicz

Piotr Golkiewicz je account managerem pro ČR pro všechny elektronické produkty společnosti Elsevier. Přednášku zahájil otázkou: "Jak můžeme v nepřeberném množství informačních zdrojů najít kvalitní informace a jak zajistíme, že z námi požadované oblasti najdeme vše podstatné?" SCOPUS chce podle něj podpořit vědecký výzkum a zajistit jednoduché a snadné nacházení relevantních informací pro daného uživatele.

SCOPUS je multioborová citační databáze odborné literatury. Zahrnuje přes 15 000 recenzovaných (peer-reviewed) titulů, 30 milionů záznamů a 265 milionů referencí. Pro rešerše využívá vyhledávací mechanismus Scirus, umožňuje zobrazit seznam citací a přehled citací.

Dále P. Golkiewicz vysvětlil princip h-indexu. Jedná se o poměrně nový způsob hodnocení kvality článků, související s počtem citací na počet publikovaných článků. Lze jej využít jako alternativu k současným metodám, ovšem je třeba brát zřetel na rozdílné množství citací v různých vědeckých oborech. Nabízí se zde možnost upravit h-index pro konkrétní obory, aby co nejlépe reflektoval jejich požadavky.

V další části prezentace se P. Golkiewicz věnoval jednotlivým aspektům rešerší v databázi. Jmenoval vyhledávání podle autorů a také profily autorů, kde lze prohlížet seznam článků daného autora, propojení článků s historií publikování a dalšími informacemi o autorovi, jako jsou varianty jeho jména z různých časopisů, detaily (jméno, číslo autora, počet dokumentů, citací, h-index, spoluautoři, předmět výzkumu atd). Vyhledávací rozhraní obsahuje download manager (pro lepší stahování požadovaných dat), refine box (pro přesnější formulaci dotazů), identifikátor afiliace autora a v neposlední řadě Journal Evaluation Tool, což je nástroj pro porovnávání časopisů. Posledně zmíněná funkce je úplnou novinkou, na trhu je v současnosti zhruba týden. Na závěr P. Golkiewicz zmínil technologii Shibboleth, která se používá k zajištění oprávněného přístupu k databázím. V prostředí SCOPUS bude dostupná v druhé polovině roku 2008.

(text konferenčního příspěvku)

(tt)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak získat co nejvíce z databáze SCOPUS pro vědce a knihovníky (Piotr Golkiewicz). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12817. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12817

automaticky generované reklamy