Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Služby na zasílání aktuálních informací v akademické sféře. RSS, ticTOCs a Gold Dust (Roddy MacLeod)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Služby na zasílání aktuálních informací v akademické sféře. RSS, ticTOCs a Gold Dust (Roddy MacLeod)

0 comments
Autoři: 

Roddy MacLeod

R. MacLeod z Heriot-Watt University z Velké Británie se ve svém příspěvku zabýval RSS. Tato technologie je dnes využívána řadou webových stránek, R. MacLeod zmínil některé příklady tematických kategorií, které mohou být užitečné pro akademické pracovníky. Předvedl např. ukázku RSS kanálu ze serveru Eventseer.com. RSS je využito např. ve službě RefAware a RefWorks, rovněž ve službě TOCRoSS. Zajímavým zdrojem je FeedNavigator, který je zaměřen na oblast zdravotnictví. Existuje i řada dalších průvodců RSS. RSS je hojně využíváno i v oblasti knihovnictví, podle přednášejícího to znamená, že je řada aktivit prováděna duplicitně. S RSS je stále spojeno několik problémů. Podle R. MacLeoda by měly existovat lepší nástroje pro vyhledávání RSS, na filtrování, personalizaci atd.

R. MacLeod představil projekt ticTOCs (Journal Tables of Contents Service), jehož cílem je vývoj volně dostupné služby pro upozorňování na novinky. Na projektu spolupracuje 14 partnerů z akademické sféry, je využíváno zdrojů od velkého počtu vydavatelů. Systém ticTOCs umožňuje např. export obsahů (tables of contents) do softwarových nástrojů pro správu záznamů. Při realizaci projektu bylo zjištěno, že metadata poskytovaná řadou vydavatelů nejsou konzistentní. Přednášející to názorně ukázal na několika příkladech, např. na obsahu prvku název (title). Na adrese http://tictocnews.wordpress.com/ je k dispozici blog věnovaný projektu.

Dalším představeným projektem byl projekt Gold Dust, jehož cílem je vyvinout inovativní řešení problému informačního přetížení. Na projektu spolupracuje řada partnerů. Budou využity uživatelské statistiky ze systému ticTOCs, získaná data budou analyzována, bude provedeno dolování textu (text mining) a také tzv. pattern matching, posledním krokem jsou prezentační služby. Informace o projektu jsou k dispozici na adrese http://www.hull.ac.uk/golddust/.

Oba projekty by měly přispět k tomu, aby akademičtí pracovníci získali více času na svou vlastní práci.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Služby na zasílání aktuálních informací v akademické sféře. RSS, ticTOCs a Gold Dust (Roddy MacLeod). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-12808. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12808

automaticky generované reklamy
registration login password