Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Redakce

Projekt Ikara s mottem "časopis, který nenajdete na žádném novinovém stánku", vznikl jako volontérská studentská aktivita začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, první číslo pak vyšlo 14. dubna 1997. Od té doby prodělal časopis i jeho redakční zázemí velký vývoj, na jehož konci je kontinuální, "automatizovaný" a rutinní proces přípravy jednotlivých čísel, rozrůstající se okruh čtenářů a také autorů a především cenné zkušenosti s vydáváním elektronického periodika. Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.), následně transformované na obecně prospěšnou společnost: Ikaros, o.p.s.

Jednotlivé členy a spolupracovníky redakce propojuje nejen společný zájem o kvalitní a smysluplný výkon, ale také síť Internet, díky níž se odehrává většina redakční práce a komunikace v elektronické podobě kdesi ve virtuálním prostoru, bez ohledu na fyzickou lokaci zúčastněných.

Ikaros se zaměřuje na Internet jako na médium, specifické komunikační prostředí a seriózní zdroj informací. V jednotlivých rubrikách pokrývá tuto problematiku od odborných článků, statí a výzkumných zpráv, přes recenze informačních produktů a aktivit v oboru až po reportáže z odborných konferencí, výstav a happeningů. Záměrem redakce je kromě snahy přiblížit problematiku Internetu z pohledu informační vědy také přinášet témata, která nemusejí s Internetem zdánlivě souviset.

Na přípravě pravidelných měsíčních vydání Ikara se podílí nejen jeho redakce, ale v rostoucí míře i externí spolupracovníci časopisu. Probíhá (elektronická) diskuse mezi autory a čtenáři, redakce reaguje na zpětnou vazbu z obdržených dopisů, pořádá a zpracovává ankety na související témata. U všech příspěvků jsou uváděny hyperodkazy na související zdroje Internetu, aby si tak čtenář mohl sám určit hloubku, do jaké při studiu konkrétní problematiky půjde, a také adresy autorů.

Stručné představení Ikara v angličtině najdete např. v časopise LIBREAS.

Statistiky přístupů jsou dostupné na samostatné stránce.

Členy redakční rady jsou v současné době (v abecedním pořadí):

  • Pavel Farkas
  • Linda Jansová
  • Pavla Kovářová
  • Jan Rylich
  • Jakub Štogr
  • Petra Štogrová Jedličková

CIP (Národní knihovna České republiky)
Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. – Časopis. – Roč. 1, č. 1 (14. 4. 1997). – [Praha] : Ikaros, 1997- 
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.ikaros.cz. - 12x ročně. - Název z titulní obrazovky. - Popsáno podle: Roč. 7, č. 3 (1. 3. 2003) 
004.738.5 * 021 * 027.081 1. elektronické publikování 2. Internet - knihovnictví I. Ikaros (redakce)