Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

3 comments
Autoři: 

Vladimír Karen

Vladimír Karen představil výroční zprávu o výsledcích vedlejšího výzkumu AiP. Jako téma nejnovějšího výzkumu stála otázka, kdo je informačním velikánem (mezi fyzickými osobami). Pro zjištění toho, jak o informačních velikánech smýšlí odborná veřejnost, byl ve spolupráci s časopisem Ikaros uskutečněn průzkum. Jeho výsledky jsou zajímavé (V. Karen ukázal graf bez jakýchkoliv popisků). Po nechápavých pohledech účastníků V. Karen dovysvětlil možné odpovědi: knihovník/knihovnice s výškou postavy nad 200/180 cm (11 %), nositel/nositelka Ceny Z. V. Tobolky (nejvíce hlasů – 36 %), pracovník knihovny na Velikonočních ostrovech, obyvatel části obce Kravaře v okrese Česká Lípa (7 %), někdo úplně jiný (18 % hlasů). Poslední odpověď byla správná, ale AiP od respondentů neobdržela žádné návrhy, o koho jde.

V. Karen přiznal, že věděli předem, kdo je informačním velikánem. Informace souvisí s přípravou CD-ROMu Lidová architektura. AiP se dostala i do obce Žíňánky na Benešovsku. Ta má v knihovnictví několik primátů. Vyskytuje se zde první soukromá obecní knihovna v Čechách. Obec Žíňánky má patnáct čísel popisných, avšak pouze šest trvalých obyvatel. Knihovní fond se loni snížil ze 40 na pět knihovních jednotek, jednou z nich jsou i matematicko-fyzikální tabulky, jde tedy i o knihovnu odbornou. Otevírací doba je sedm hodin týdně, a to vždy jednu hodinu před soumrakem. Knihovní personál čítá jednoho knihovníka – Václava Dolského. Je to první česká knihovna pod širým nebem. Zatím nemá vlastní budovu, na ní se však již pracuje, jedním z uvažovaných míst je Letná. Sídlem je prozatím lavička pod místní lípou.

V. Karen následně pozval do sálu přímo Václava Dolského, kterého na místo navigoval prof. Kadleček. V. Karen se V. Dolského zeptal, jak obecní knihovna vznikla. Mohl za to starosta Hanák. V. Dolský potvrdil, že knihovna funguje na návsi, kde sedává, když je hezky. Po váhání V. Dolský přiznal, že během práce v knihovně vyrostl (v současnosti má podle odhadu skoro 2,5 metru). Upřesnil, že se tak stalo poté, co ho připojili k internetu. K internetu je s výjimkou sanitárních dnů připojen pořád. Své trvalé připojení k internetu V. Dolský potvrdil správnou odpovědí na otázku, které je páté slovo v úvodním článku na webu AiP.

V následném vstupu prof. Kadleček přiblížil problematiku gigantismu v informačních službách. V analýze byl použit i Body Mass Index (BMI). Jeho přednáška v očekávané délce 1,5 hodiny byla záhy přerušena V. Karenem a prof. Kadleček rozezlen opustil řečniště. Za potlesku publika pak odešel i V. Dolský.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Úvodní příspěvek (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-03-29]. urn:nbn:cz:ik-12809. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12809

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Obec má dle serveru MV ČR 19 čísel popisných. http://www.mvcr.cz/adresa/s/sobeh/zinan.html Jste informační negramoti! Tady končí veškerá legrace!
A kde a kdy byl RNDr. Kadleček habilitován na profesora, což je titul, použitý třikrát ve článku?

Máte pravdu, prof. Kadleček je na tom podobně jako např. prof. Myšpulín. ;-)

A taky se ptáte u Cimrmanů, Kozmy Plutkova i dalších takto - pokud nechápete takový úvod, vo hodně přicházíte (příště přijďte až na "informační gramoty").

registration login password