Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Distribuce elektronických dokumentů: současný stav a trendy (Mohamad Al-Baghdadi)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Distribuce elektronických dokumentů: současný stav a trendy (Mohamad Al-Baghdadi)

0 comments
Autoři: 

Mohamad Al-Baghdadi

Mohamad Al-Baghdadi představil společnost ebrary, která mj. ve svých databázích zpřístupňuje přibližně 120 000 plných textů a spolupracuje s několika sty vydavately. Ebrary také např. nabízí trvalý přístup ke svým titulům knihovnám, které nemají stálý rozpočet pro nákup elektronických zdrojů a musejí je financovat z akvizičních prostředků pro nákup knih.

Ebrary se podle Al-Baghdadiho snaží být co nejflexibilnější. Ve svých zdrojích zajišťuje křížové odkazy u všech knih, které jsou dispozici. Ebrary chce, aby knihovny mohly přistupovat i k obsahu, který bude publikován jinými dodavateli.

U ebrary se platí roční poplatek, který zajišťuje neomezený přístup ke všem předplaceným kolekcím. Je rovněž možno si předplatit pouze jednotlivé tituly nebo využít nákupu, kdy je po jednorázové platbě aktivován trvalý přístup k zakoupenému zdroji. M. Al-Baghdadi srovnal standardní náklady na jednu knihu s přístupem k téže knize ve zdrojích ebrary (např. kniha za 70 dolarů tak v rámci předplatného ebrary vyjde na 50 centů za rok). Knihovny tak mohou díky tomuto systému efektivněji využívat své finanční prostředky.

M. Al-Baghdadi dále srovnával výhodu tzv. sdílených sbírek oproti meziknihovním výpůjčním službám. Ebrary umožňuje, aby se jakýkoliv počet univerzit dělil o náklady na jednotlivé knihy v rámci neomezeného simultálního přístupu. Knihovnám tím roste počet dostupných knih a zároveň se snižují náklady.

Následoval popis jednotlivých funkcí uživatelského rozhraní, které bude přizpůsobeno i pro alternativní operační systém Linux. K jednotlivých knihám lze například přidávat i poznámky, přičemž záleží na nastavení přístupových práv. M. Al-Baghdadi popsal také možnosti inovativních technologií hypertextu v elektronických knihách, které jsou nabízené firmou ebrary. Uživatelé si sami budou moci vytvářet svoje vlastní hypertextové odkazy. To M. Al-Baghdadí považuje za jednu z nejdůležitějších funkcí celého rozhraní.

(text konferenčního příspěvku)

(ms)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Distribuce elektronických dokumentů: současný stav a trendy (Mohamad Al-Baghdadi). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-12803. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12803

automaticky generované reklamy