Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0 (Patrick Danowski)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0 (Patrick Danowski)

0 comments
Autoři: 

Patrick Danowski

P. Danowski si připravil přednášku nazvanou Finding Material for Presentations in the Web 2.0 and Using It. Součástí prezentace může být text, fotografie, videa a snímky (slides) vytvořené ostatními. Obrázky lze vyhledávat např. prostřednictvím Google Picture či Flickru. Vyhledávání lze realizovat v celém Flickru, v rámci vlastního účtu nebo ve skupině vybraného tématu. Lze využít prohlížení (browsing) tagů, které jsou autory tvořeny volně. U řady obrázků dostupných v rámci Flickru je k dispozici tzv. geotagging – u obrázků je uvedena jejich lokace. Existuje zajímavá služba typu mash-up, která kombinuje Flickr s mapami. P. Danowski zmínil také Wikimedia Commons, tedy centrální repozitář mediálních souborů ze všech projektů Wikimedia.

Odpovědí na otázku, kde tedy nejlépe hledat obrázky pro prezentace, které budou publikovány (je to Google Picture Search, Flickr či Wikimedia Commons?), je podle P. Danowského Wikimedia Commons.

Pokud se týká videa, přednášející doporučil YouTube a také nový projekt Yovisto. Zmínil také World Lecture Project. Znovuvyužití videí není často snadné, někdy nelze video stáhnout, objevují se problémy s formátem.

Znovuvyužití snímků (slidů) je už běžně praktikováno. P. Danowski zmínil také systém SlideShare, "YouTube" pro prezentace. Slideshare nabízí i API, je tedy možné vytvářet tzv. mash-upy.

Řada zdrojů neumožňuje z důvodu copyrightu znovuvyužití a znovuvydání. Vše je automaticky chráněno copyrightem, web 2.0 však vyžaduje nové přístupy. P. Danowski následně pustil video věnované Creative Commons. Existují tři stupně svobody – v angličtině jsou to Share A Like (SA), Derivated (ND) a Commercial Use (NC). Na jejich základě lze vytvořit šest typů licencí Creative Commons.

P. Danowski připomněl, že pokud jsou dokumenty znovuvyužívány, je potřeba nezapomínat na citování (i v prezentacích).

Roli knihovny v tomto procesu lze spatřovat např. v tom, že může učit uživatele, jak využívat nástroje, integrovat je, budovat pro ně rozšíření, pomáhat při vylepšení metadat. Knihovna by však neměla vytvářet tyto nástroje znovu.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0 (Patrick Danowski). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12828. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12828

automaticky generované reklamy