Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Springer E-Books - charakteristika produktu, přehled o cenových modelech a zkušenostech (Focko Robbert van Berckelaer)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Springer E-Books - charakteristika produktu, přehled o cenových modelech a zkušenostech (Focko Robbert van Berckelaer)

0 comments
Autoři: 

Focko Robbert van Berckelaer

Focko Robbert van Berckelaer, obchodní zástupce firmy Springer, na úvod připomněl, že Springer je prvním akademickým vydavatelstvím, které publikovalo knihy v elektronické podobě. Springer je největším vydavatelem akademické literatury na světě. V roce 2005 začal s digitalizací knih a výhledově (do roku 2010) bude mít Springer čtyři a půl milionu akademických titulů v digitální podobě.

V databázi fy Springer lze vyhledávat na úrovni kapitol, které jsou plně prohledávatelné. Elektronické knihy jsou dodávány se záznamy ve formátu MARC21. Knihy jsou archivovány stejným způsobem jako elektronické časopisy. Přednášející přiblížil i uživatelské rozhraní a formáty pro prohlížení textu (HTML nebo PDF).

Fa Springer nabízí tyto způsoby získání produktu:

  • přímo od zástupce firmy
  • od zprostředkovatelské firmy Albertina icome Praha (balíčky)
  • od dodavatelů, kteří prodávají jednotlivé tituly

Dále F. R. van Berckelaer popsal výhody nákupu celých balíčků ve srovnání s nákupem jednotlivých knih. Knihy lze číst odkudkoliv, kde je přístup k internetu, rovněž je lze stáhnout na vlastní server. Ceny se odvíjejí podle velikosti instituce. Využít je možno také např. národních konzorcií - příkladem může být Rusko, kde se cena za titul v rámci konzorcia snížila na 25 centů za jeden titul.

Springer rovněž poskytl společnosti Google 31 000 knih, ale hlavním partnerem pro firmu není Google, ale knihovny - od toho se také odvíjí dlouhodobá strategie firmy.

(text konferenčního příspěvku)

(ms)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Springer E-Books - charakteristika produktu, přehled o cenových modelech a zkušenostech (Focko Robbert van Berckelaer). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2021-09-20]. urn:nbn:cz:ik-12807. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12807

automaticky generované reklamy
registration login password