Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost (Jim McGinty)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost (Jim McGinty)

0 comments
Autoři: 

Jim McGinty

Příspěvek J. McGintyho ze společnosti ProQuest (součást skupiny Cambridge Information Group) se týkal hloubkové indexace (deep indexing). Jedná se o strategickou iniciativu společnosti, proto se jí J. McGinty věnuje i osobně.

V poslední době došlo ke změně indexování - indexace jde za hranici článku. Hloubková indexace poskytuje údaje např. o obrázcích a tabulkách obsažených v dokumentech. Obrázky a tabulky jsou pro výzkumné pracovníky velmi přínosné, avšak běžně jsou neviditelné, nejsou zahrnuty do vyhledávání.

Při výzkumu v roce 2006 zjištěno, že uživatelé si od hluboké indexace slibují ušetření času, zefektivnění práce, pomoc při přípravě prezentací nebo nalezení relevantnějších výsledků.

J. McGinty následně představil informační služby nabízené v rámci platformy CSA Illustrata.

Pro výzkumné pracovníky je také velmi důležitá zvýšená přesnost a relevance vyhledávání. Velmi zajímavé jsou změny v oblasti citování - v záznamech s abstrakty jsou zahrnuty i náhledy obrázků, ty jsou zároveň prohledatelné. Uživatelé nemusejí obrázky dohledávat v plných textech, mohou využít pouze obrázky, u nichž jsou uvedeny všechny potřebné informace o zdroji - příslušná citace. Obrázky jsou zároveň propojeny s centrem pro vyřizování copyrightu.

V systému CSA Illustrata lze vyhledávání omezit i na objekty, kterých je v databázi dostupných cca dva miliony, přitom cca půl milionu z nich je ze zdrojů s otevřeným přístupem (Open Access).

Pro knihovny znamená hloubková indexace výhodu např. v tom, že přispěje ke zvýšení návratnosti prostředků investovaných do plných textů.

Přednášející upozornil, že na firemních stránkách je k dispozici ke zhlédnutí video nazvané The Power of Deep Indexing.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost (Jim McGinty). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-12852. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12852

automaticky generované reklamy
registration login password