Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat (Jaroslav Šilhánek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat (Jaroslav Šilhánek)

0 comments
Autoři: 

Jaroslav Šilhánek

J. Šilhánek zahájil svou přednášku odkazem na článek z MF Dnes, kde byla na základě údajů z databází Web of Knowledge (WoS) a Scopus porovnávána kvalita vědeckých výsledků vysokých škol. Článek podle přednášejícího vyvolal veřejnou diskusi o kvalitě vysokých škol.

Vystoupení J. Šilhánka lze shrnout do následujících bodů:

  • VŠCHT je v průzkumu uvedena na prvním místě, což však ze strany VŠCHT nebylo prověřováno
  • počty publikací, které byly zjištěny vlastním průzkumem, jsou odlišné, analýza však ukázala, že nejde o zásadní rozdíly
  • přednášející se domnívá, že důvodem pro zjištěné rozdíly je zřejmě to, že výzkum byl proveden na začátku roku, kdy ještě nebyly v databázích údaje za předchozí rok 2006
  • odlišná forma názvu VŠCHT v různých článcích nehraje velkou roli, protože počet registrovaných článků pod různými variantami jména je i tak malý

Závěrem lze podle J. Šilhánka konstatovat, že z hlediska daného průzkumu forma jmen institucí nehraje významnou roli, mezi databázemi Scopus a WoS se nejeví žádné velké rozdíly a vyhledávací stroje evidentně normalizují adresy institucí.

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat (Jaroslav Šilhánek). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12847. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12847

automaticky generované reklamy
registration login password