Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační systém výzkumu a vývoje - základní nástroj Rady pro výzkum a vývoj při rozhodování v oblasti VaV (Martin Matějka)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informační systém výzkumu a vývoje - základní nástroj Rady pro výzkum a vývoj při rozhodování v oblasti VaV (Martin Matějka)

1 comments
Autoři: 

Přednáška se nekonala, M. Matějka se z časových důvodů omluvil. Tato informace koordinátorky sekce Ivany Laiblové Kadlecové vzbudila v auditoriu nevoli.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační systém výzkumu a vývoje - základní nástroj Rady pro výzkum a vývoj při rozhodování v oblasti VaV (Martin Matějka). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-12821. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12821

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Že by klasický zástupce státní správy, co toho naslibuje hory doly a skutek utek? :) Oni akademici rádi dělají to samé a vůbec tahle země je tím prolezlá... nesolventnost, nedržení slova, vykutálenost

registration login password