Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum (Helle Lauridsen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum (Helle Lauridsen)

0 comments
Autoři: 

Helle Lauridsen

H. Lauridsonová, produktová manažerka db CSA Illustrata (firma ProQuest), nejprve stručně srovnala vývoj klasických a elektronických (online) knihoven, které za posledních 30 let prodělaly neuvěřitelný rozvoj a dnes vlastně představují standard. Na základě zkušeností ze své původní praxe v univerzitní knihovně pak nastínila vývoj v letech 2000 až 2008, kdy se neustále rozšiřovala možnost práce s elektronickými informačním zdroji za pomoci takových nástrojů jako SerialSolutions (první systém pro správu časopisů), MultiSearch (federativní vyhledávání), RefWorks (webový systém pro správu citací) a další. Rozšiřoval se samozřejmě také samotný obsah včetně elektronických knih. H. Lauridsenová ukázala jasnou potřebu systému pro správu elektronických zdrojů (electronic resources management system - ERMS), definovala požadavky kladené na takový systém. V roce 2008 se v uvedeném příkladu dá mluvit o plné integraci elektronických informační zdrojů, které představují 90 % všech informačních zdrojů knihovny. Přesto však stále přetrvává otázka efektivního vyhledávání v dokumentech, jejich indexace a zobrazení výsledků. Na závěr H. Lauridsenová vyjádřila přesvědčení, že s pomocí současných nástrojů lze transformovat klasickou knihovnu na elektronickou a na základě dotazu vyjádřila svůj názor, že uživatelé přijímají tuto změnu veskrze pozitivně.

(text konferenčního příspěvku)

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum (Helle Lauridsen). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-03-24]. urn:nbn:cz:ik-12839. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12839

automaticky generované reklamy