Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě (Stanislav Psohlavec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě (Stanislav Psohlavec)

0 comments
Autoři: 

Stanislav Psohlavec

S. Psohlavec z AiP Beroun s.r.o. ve svém příspěvku představil projekt ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage). Projekt je realizován v rámci programu eContentPlus, začal v prosinci 2007 a bude trvat do konce listopadu 2009. Podílí se na něm 18 partnerů, z toho je 11 partnerů obsahových. Spolupracuje na něm i řada dalších přidružených partnerů. Cílem projektu je vytvořit bezproblémový přístup k distribuovaným informacím o rukopisech a vzácných starých tiscích v Evropě na základě Manuscriptoria a propojit digitální knihovny. Data by měla být sdílena, zvláště u rukopisů je to velmi výrazné. S. Psohlavec uvedl, že Manuscriptorium je největší digitální knihovna rukopisů v Evropě, je v něm obsaženo více než 2 800 digitalizovaných dokumentů, přes 100 000 záznamů, přes milion digitalizovaných stran, funguje spolupráce s cca 50 obsahovými partnery. Motivací pro spolupráci je získání přidané hdnoty k místním digitalizačním projektům - dokumenty se dostanou do nových souvslostí, instituce získávají přístup k celému fondu, je průběžně vylepšováno prezentační prostředí.

Ve věci vztahu mezi Manuscriptoriem a místními digitálními knihovnami není žádná místní digitální knihovna nucena ke spolupráci, není ani omezen přístup k datům. Teoreticky může instituce do Manuscriptoria přispět jedním dokumentem a získat přístup k více než 2 500 dalších dokumentů. Mezi principy spolupráce patří otevřenost pro různé přístupy, respekt k podmínkám vzniku informací a princip přizpůsobení nástrojů hlavním informačním zdrojům. Využívání Manuscriptoria je pro instituce velmi výhodně i z hlediska nákladů. V Manuscriptoriu akceptují celou řadu formátů dat i metadat. Je nezbytné vlídně hodnotit kvalitu digitálních dat a metadat a tím pomáhat neopakovat chyby, vychovávat a pomáhat. Nyní jsou připravovány např. předpřipravené a individuální sbírky.

S. Psohlavec doporučil také internetové adresy http://www.manuscriptorium.cz/ a http://enrich.manuscriptorium.com/. Na závěr velmi pozitivně zhodnotil spolupráci s Rumunskem jako přidruženým partnerem a rovněž s Univerzitou v Heidelbergu. Zájem o spolupráci na projektu projevila i Korea.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. ENRICH - Manuscriptorium v Evropě (Stanislav Psohlavec). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12835. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12835

automaticky generované reklamy
registration login password