Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball)

0 comments
Autoři: 

David Ball

David Ball z Univerzity v Bournemouth přednesl příspěvek nazvaný Redesigning Information Resources for Digital Natives. Hovořil mj. o využívání elektronických zdrojů studenty, o virtuálních výukových prostředích a o fenoménu elektronických knih (se zaměřením na elektronické učebnice).

Upozornil, že kromě uživatelů označovaných jako "digital natives" existuje druhá kategorie označovaná jako "digital immigrants". Tyto dvě kategorie uživatelů se od sebe liší v řadě ohledů - např. "digitální domorodci" (digital natives) mají rádi paralelní procesy a multitasking, digitální imigranti naopak individuální procesy a postupné plnění úkolů.

"Digitální domorodci" využívají mnohem více digitální zdroje, jejich využití s časem narůstá. Čtou více, ale téměř výhradně texty z digitálních zdrojů, rovněž pravděpodobně více výběrově, než tomu bylo u tištěných zdrojů. V roce 2007 byl proveden průzkum očekávání studentů. Bylo zjištěno, že mj. výrazně používají wiki, blogy a online sítě.

Řada univerzit používá nebo začíná používat virtuální výuková prostředí (virtual learning environments). Ta mohou sloužit jako transformační technologie. Znamená to také změnu pro knihovny. Měly by se snažit integrovat své zdroje do těchto prostředí, využívat jejich funkcionalitu, rozvíjet služby webu 2.0 atd.

Studenti využívají ve značné míře elektronické časopisy. Výzvou jsou zatím elektronické knihy. Konsorcium SUPC se snažilo prostřednictvím veřejné soutěže získat platormu pro akvizici a zpřístupňování elektronických knih. V oblasti ošetřovatelství podepsali smlouvu prakticky všichni klíčoví vydavatelé, nechtěli však poskytnout své nejdůležitější tituly. Byl proto vyvinut nový obchodní model - knihovna by tak např. v jednom okamžiku zpřístupňovala elektronickou učebnici pouze jednomu uživateli v jeden čas. Důležitým prvkem je možnost integrace např. jednotlivých kapitol do virtuálního výukového prostředí.

Vydavatelé byli varováni, že pokud nebude obsah k dispozici elektronicky, studenti jej v budoucnu vůbec nebudou používat. Následkem toho jej nebudou kupovat ani knihovny.

D. Ball představil také projekt e-Res: Innovative Learning with e-Resources. V knihovně Univerzity v Bournemouth se snaží také využívat služby webu 2.0.

Jak vydavatelé, tak knihovníci musejí vyhovět očekáváním uživatelů, kteří chtějí digitální zdroje dostupné právě v okamžiku, kdy je potřebují. Inspirací by měly být služby typu FaceBook či iTunes.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2022-08-12]. urn:nbn:cz:ik-12801. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12801

automaticky generované reklamy
registration login password