Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu (Anna Diačiková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu (Anna Diačiková)

0 comments
Autoři: 

Anna Diačiková

V současnosti jedinou jistotou jsou, spolu s globalizací, změny, na které i knihovny musí umět reagovat. Poslední dobou vzniká také tlak na schopnost samofinancování organizací. Knihovny se mohou učit od firem, protože - ačkoliv jsou většinou součástí veřejného sektoru - se pohybují ve stejném konkurenčním prostředí. V návaznosti na tento úvod A. Diačiková hovořila o analogii marketingu v komerční sféře a marketingu v knihovnách a informačních střediscích. Pro strategické plánování v knihovnách se nejlépe hodí klasická SWOT analýza. A. Diačiková vysvětlila pojmy poslání, vize a hodnota a uvedla jejich příklady v konkrétních, často zahraničních knihovnách. Poslání je vlajková loď organizace. Vize už představuje jednoznačný cíl, je konkrétnější a měřitelná. Hodnota organizace se posuzuje ve vztahu k uživatelům (klientů). Knihovnám se doporučuje doplnit marketingový mix (4P nebo 6P) o positioning, redesign, politiku s cílem změnit myšlení zákazníků. Přednášející shrnula příspěvek heslem: "Nestačí jen snášet zlatá vejce, musíme také kdákat."

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu (Anna Diačiková). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12816. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12816

automaticky generované reklamy