Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů (Jan Hutař)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů (Jan Hutař)

0 comments
Autoři: 

Jan Hutař

J. Hutař z Národní knihovny ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze si spolu s A. Fojtů a E. Pavláskovou z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze připravil příspěvek nazvaný DRAMBORA - nástroj na interní audit a postřehy z provedených auditů. Přednášející nejprve stručně uvedl problémy spojené s digitálními daty. Následně přikročil k vysvětlení důležitosti důvěryhodnosti digitálních úložišť – důvěryhodnost je podstatná i pro další instituce, pokud repozitář využívají, a také pro uživatele. J. Hutař zmínil několik důležitých dokumentů týkajících se nejenom důvěryhodnosti, ale i otázek certifikace (např. Trusted Digital Repositories : Attributes and Responsibilities, TRAC Trustworthy Repositories Audit & Certification : Criteria and Checklist, NESTOR Criteria Catalogue a DRAMBORA - Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment). DRAMBORA nyní již existuje v podobě online nástroje. Nástroj pracuje s riziky, dá se použít i při plánování úložiště. Dnes je k dispozici DRAMBORA ve verzi 2. DRAMBORA ve verzi 1 byla použita k provedení osmi auditů v rámci projektu Digital Preservation Europe, na základě připomínek byla vytvořena verze 2. Nástroj je propojen s databází již provedených auditů. J. Hutař zdůraznil, že online verze je velmi dobře využitelná i pro opakované audity, údaje zůstávají v databázi.

Přednášející pak uvedl příklady dvou institucí, ve kterých byl proveden interní audit pomocí systému DRAMBORA. V Národní knihovně ČR je největším problémem organizační stránka, repozitář není ukotven ve statutu Národní knihovny ČR, dále se vyskytují finanční problémy (koncepce Národní digitální knihovny nebyla schválena vládou), nedostatek odborného IT personálu. V rámci auditu provedeného na Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze byly zjištěny podobné problémy – pro řadu procesů neexistuje dokumentace (to by mělo být napraveno budováním báze poznatků), neexistují krizové plány ani plány dlouhodobé ochrany dokumentů. Na podzim roku 2008 by měla být k dispozici DRAMBORA ve verzi 3 (bude se jednat o konečnou verzi).

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů (Jan Hutař). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-12841. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12841

automaticky generované reklamy