Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Závěrečné slovo (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Závěrečné slovo (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

Vladimír Karen

V. Karen ze společnosti Albertina icome Praha s.r.o. zakončil konferenci INFORUM 2008. Informoval o příštím, už 15. ročníku konference, který se bude konat v době, kdy ČR bude předsedat Evropské unii. Nyní probíhají jednání o tom, že by ke konferenci byla přidružena jednodenní akce s pracovním názvem DigINFORUM, která by měla být zaměřena na digitalizaci, digitální knihovny apod. Mělo by se zároveň jednat o čtvrtou sekci konference Fórum pro kreativní Evropu. Akce by se měla uskutečnit 26. května 2009, samotné INFORUM pak ve dnech 27.-29. května 2009. V. Karen na závěr poděkoval sponzorům a partnerům konference, rovněž vystavovatelům, moderátorům sekcí, tlumočníkům, technickému personálu, v neposlední řadě také Vysoké škole ekonomické a zejména Centru informačních a knihovnických služeb, kolegům ze společnosti Albertina icome Praha a rovněž účastníkům. Pravděpodobně během příštího týdne bude zveřejněna anketa s hodnocením konference.

INFORUM 2008 končí, ať žije INFORUM 2009!

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Závěrečné slovo (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-03-24]. urn:nbn:cz:ik-12846. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12846

automaticky generované reklamy
registration login password