Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT (Ilona Trtíková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT (Ilona Trtíková)

0 comments
Autoři: 

Ilona Trtíková

I. Trtíková prezentovala implementaci, způsob využívání a podpory vybraných elektronických zdrojů, které aktivně využívá ČVUT. Webové stránky knihoven ČVUT poskytují přehledný seznam katalogů knihoven, databází, návodů a online kurzů. Brána EIZ umožňuje jednotný přístup do databází a poskytuje knihovníkům cenné statistiky. Přednášející auditorium seznámila s nadstavbovými službami (EDD ČVUT, správou titulů Safari Tech Books OnLine, RefWorks, Serials Solutions - 360 SEARCH). V nadstavbě Safari Tech Books OnLine může administrátor sledovat čtenost elektronických knih a vyřazovat tituly nebo na základě hlasování zařazovat nové knihy. V RefWorks se zase osvědčilo sdílení adresářů učitelů s jejich studenty. Zkušenosti ČVUT s implementací uvedených služeb jsou kladné, ale je vidět, že si uživatelé musejí zvyknout je pravidelně používat. Velmi důležité jsou propagace, školení a online podpora. Na dotaz I. Trtíková upřesnila, že nákup a používání RefWorks se podařilo realizovat díky grantu z Fondu rozvoje vysokých škol.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT (Ilona Trtíková). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-12838. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12838

automaticky generované reklamy