Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann)

0 comments
Autoři: 

Thomas Wolf-Klostermann

T. Wolf-Klostermann z Bavorské státní knihovny si připravil příspěvek nazvaný Bringing it on the screen : The Mass Digitisation Projects of the Bavarian State Library. Bavorská státní knihovna se nalézá v Mnichově, nyní má 680 zaměstnanců, cca 10 milionů svazků, z toho cca 89 000 rukopisů a 20 000 inkunábulí. Digitalizační centrum bylo v knihovně založen v roce 1997, od roku 2003 existuje oddělení digitální knihovny. Digitalizace probíhá v rámci projektů, konzervace, digitalizace na objednávku a partnerství (od loňského roku s Googlem). Přednášející uvedl definici masové (hromadné) digitalizace – jedná se o produkci více než milionu stránek za krátké časové období ve stálé (vysoké) kvalitě. V rámci spolupráce s Googlem je předpokládáno vytvoření cca 250-300 milionů stránek. Předmětem této spolupráce je digitalizace dokumentů, které nespadají pod ochranu copyrightu a zároveň se nejedná o rukopisy, inkunábule, staré a vzácné tisky. Jedná se tedy zejména o dokumenty z 16.-19. století. Knihovna získává také digitální kopii, kterou může zahrnout do své digitální knihovny. Pro účely digitalizace není prováděn výběr dokumentů, je digitalizováno vše. Digitalizuje se max. tisíc stránek denně. Po fázi skenování je prováděna integrace metadat.

Přednášející na základě schématu popsal i technickou infrastrukturu digitalizačního projektu. Při digitalizaci jsou knihy identifikovány prostřednictvím čárových kódů. Při skenování knih nedochází k jejich poškození. Všechny naskenované stránky jsou porovnávány s barevnou škálou, aby bylo možné je kdykoliv v budoucnu přesně reprodukovat. Pro indexaci a zpřístupňování je využíváno vlastní řešení pro workflow, které je založeno na využití softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Nástroj má webové rozhraní a je propojen s řadou externích zdrojů. Jedná se o páteř všech digitalizačních projektů. Každé digitalizované knize je přidělován identifikátor URN (Uniform Resource Name), přiděluje jej Národní knihovna ve Frankfurtu nad Mohanem. V projektu jsou využity linuxové servery, dále zejména PHP, Perl, MySQL.

Přednášející také stručně představil editor pro přípravu obsahů (tables of contents). Na digitalizované dokumenty je možné odkazovat řadou různých způsobů.

Nyní má Bavorská státní knihovna cca 56 TB digitalizovaných dat (34,8 milionů souborů). V oblasti uchovávání dat spolupracuje s mnichovským počítačovým centrem. Na závěr T. Wolf-Klostermann doporučil internetovou adresu http://www.digital-collections.de/.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-12836. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12836

automaticky generované reklamy
registration login password