Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Interakce uživatele s informacemi (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Interakce uživatele s informacemi (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 

Pavel Kocourek

Bylo zvykem, že P. Kocourek představoval produkty společnosti Convera. Ta však byla odkoupena firmou FAST, proto se logo v prezentaci změnilo. Vyhledávání je v pojetí autora příspěvku propojovací službou. Uživatel neví, co přesně hledá (nezná obsah), ale ví proč to hledá (má záměr). Pro firmy jsou klíčové informace o uživateli a uživatele potěší personalizace vyhledávacích služeb. Trendy současného vyhledávání spočívají v řízení vyhledávání uživatelem. Znamená to např. vyhledávání bez vyhledávacího pole, předvídání na základě předchozích znalostí, propojování na základě jiných souvislostí, pohled v úhlu 360°. Uživatel vyžaduje spolehlivou službu, která mu zajistí momentálně relevantní informace, jež mu přinášejí schopnost jednat. Došlo k posunu od přehlcení informacemi k zahlcení relevantními informacemi. Člověk potřebuje jen to, co je pro něj důležité právě nyní. P. Kocourek prezentoval vyhledávací platformu FAST integrující různé firemní systémové a databázové zdroje do jednoho prostředí a poskytující všechny výsledky vyhledávání v jednom náhledu. Práce s platformou je možná prostřednictvím různých koncových zařízení. Pro podniky je produkt přínosný při sběru informací o klientech, pro snadný přístup k informacím, zjednodušení práce a snížení nákladů.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Interakce uživatele s informacemi (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12819. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12819

automaticky generované reklamy
registration login password