Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren (Rick Spiegel)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren (Rick Spiegel)

0 comments
Autoři: 

Rick Spiegel

R. Spiegel z firmy Knovel svou přednášku nazval The Extension of Electronic Resources into the Classroom and Beyond. Zabýval se hledáním odpovědi na otázku, jak dát studentům vědět, že elektronické zdroje jsou k dispozici. Shrnul podstatné charakteristiky, v nichž spočívá hodnota elektronických zdrojů – ty by měly být přístupné, přesné, aktuální, flexibilní, relevantní a také rychlé. Elektronické zdroje by měly maximalizovat produktivitu, minimalizovat náklady a zvyšovat přesnost. TIME neznamená jenom čas, ale je to také akronym – This I Must Earn – toto musím získat. Management času je ovlivněn efektivností, projektovým managementem, pracovními hodinami, počtem zaměstnanců, kvalitním výzkumem/vyhledáváním a zkušeností s obsahem.

Učitelé jsou často frustrováni tím, že studenti používají pouze Google. Mohou po studentech chtít, aby dokumentovali cestu, kterou došli ke svému tvrzení. Studenti se zajímají o to, jak jim mohou dostupné nástroje pomoci, např. i při hledání práce.

R. Spiegel také hovořil o optimalizaci vyhledávání – např. potřebě kompletně indexovat obsah. Na příkladu průmyslových chemikálií, které mají vlastnosti, jimiž se řadí mezi nebezpečené látky, ukázal R. Spiegel konkrétní možnost optimalizace (nalezení tří řádků tabulky z celkového počtu více než 23 000 řádků). Užitečná je také možnost automatické konverze jednotek a vyhledávání výsledků v určitém číselném rozmezí. Přednášející zmínil také interaktivní tabulky – s nimi je možné pracovat ve webovém prostředí podobně jako např. v tabulkovém procesoru MS Excel – a rovněž nástroj pro vizualizaci rovnic. Výsledky vizualizace (obrázky) mohou být uloženy ve formátu JPEG.

Knovel nabízí také podporu pro knihovníky – např. záznamy ve formátu MARC. Zákazníci oceňují velmi přívětivý přístup firmy Knovel, oceňují jak rozhraní produktů, tak vstřícné jednání jejích reprezentantů.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren (Rick Spiegel). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2021-08-05]. urn:nbn:cz:ik-12800. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12800

automaticky generované reklamy
registration login password