Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální objekt: skrytý, nechráněný (Stephanie Krueger)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný (Stephanie Krueger)

0 comments
Autoři: 

Stephanie Krueger

S. Kruegerová z ARTstoru z USA si připravila příspěvek nazvaný The Digital Object: Hidden, Exposed. Zmínila se o problematice zpřístupňování digitálních objektů (podle uživatelských oprávnění či na základě otevřeného přístupu). Další otázkou je, zda pro zpřístupňování zvolit lokální nebo centralizovaná řešení. Stručně přiblížila i technologie s otevřeným zdrojem a upozornila, že i při jejím provozu je potřeba počítat s náklady. V USA existují komunity specialistů na obrazové informační zdroje (od expertů na umění přes odborníky využívající obrazové informace např. v chemii) a knihovníků, kteří však s obrazovými informacemi příliš nepracují.

Podle S. Kruegerové je popis vzájemných vztahů mezi objekty a externích vztahů složitějším problémem než popis samotných objektů. Přednášející zmínila také problematiku mapování vztahů mezi různými metadatovými schématy.

Pokud se týká uchovávání dat, je podle S. Kruegerové potřeba nejprve se zeptat, co je smyslem, účelem konkrétní digitalizační iniciativy (zda se jedná o krátkodobý projekt nebo zda by data měla být uchovávána dlouhodobě). Bývá to často nejsložitější otázka, problémem bývá i získávání obsahu do repozitáře.

Je potřeba také učinit rozhodnutí, zda prezentovat i informace o objektech, které jsou chráněny copyrightem. V ARTstoru také zaměstnávají dva právníky, kteří se zabývají otázkami spojenými s právy týkajícími se děl.

V diskusi S. Kruegerová stručně představila systém ARTstor.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Digitální objekt: skrytý, nechráněný (Stephanie Krueger). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12840. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12840

automaticky generované reklamy
registration login password