Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vyhledávací technologie pro online informační zdroje (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Vyhledávací technologie pro online informační zdroje (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 

Pavel Kocourek

Pavel Kocourek ze společnosti INCAD představil technologii FAST. Jde o sofistikované rozhraní pro přístup k obsahům databází. FAST ve svých informačních systémech používá řada významných firem, např. Elsevier, Scopus nebo Reuters. Jednou z výhod oproti běžnému internetovému vyhledávači je, že na stránku zákazníka není nepřidávána žádná reklama. FAST zahrnuje řadu pokročilých funkcí - dokáže udržet uživatele na stránce, indexovat strukturovaná i nestrukturovaná data, hodnotit relevanci odkazů nebo extrahovat z textu různé entity. Součástí prezentace byla i praktická ukázka funkce technologie FAST na webu Financial Times. Celá technologie je vhodná k využití vyhledávání jako účinné obchodní platformy.

(text konferenčního příspěvku)

(tt)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vyhledávací technologie pro online informační zdroje (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12813. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12813

automaticky generované reklamy