Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Google Překladač 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 85.211 x 38
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 85.048 x 6
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 82.825 x 1
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 63.970 x 5
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 52.679 x 3
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 47.418 x 7
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 45.109 x 8
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 43.283 x 0
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 41.066 x 66
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 38.733 x 1
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 38.162 x 4
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 37.969 x 3
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 37.629 x 13
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 36.293 x 11
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 35.357 x 2
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 34.712 x 0
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 33.689 x 1
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 33.669 x 2
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 33.011 x 0
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 32.898 x 1

Stránky