Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů (Jan Pokorný)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů (Jan Pokorný)

0 comments
Autoři: 

Jan Pokorný

J. Pokorný si ve spolupráci s nepřítomným M. Ledínským (oba z firmy MULTIDATA Praha s.r.o.) připravil příspěvek nazvaný Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů. Vzniká čím dál více forem elektronických dokumentů, ty jsou stále více využívány v knihovnách. Je proto třeba je nějakým způsobem zpřístupňovat a archivovat. Instituce digitální objekty (elektronické dokumenty) získávají akvizicí, vlastní publikační činností nebo např. tvorbou vysokoškolských kvalifikačních prací či jiných výstupů jako výsledků činnosti instituce. V knihovnách je proto potřeba nasadit informační systém, který umožňuje digitální objekty ukládat (do repozitáře), organizovat, vyhledávat a zpřístupňovat (podle oprávnění). Přednášející se také zabýval otázkou, jak by knihovna měla zvolit vhodný systém. Může se jednat o nákup komerčního softwaru nebo nasazení produktu s otevřeným zdrojovým kódem. Projekt informačního systému je vhodné rozčlenit do tří základních etap, a to podle zralosti projektu. Na počátku je vhodné použít jednoduchý systém (pilotní fáze projektu), není předpokládán vysoký počet digitálních objektů a uživatelů. J. Pokorný představil systém Nessos v podobě webové aplikace. Pro projekty, kde se jde o cca 50 000 a více objektů, je vhodný systém Digitool. Archivačními funkcemi pak disponuje Digitool Preservation System.

Systém Nessos je nabízen formou služby. Jsou v něm uplatňovány maximálně zjednodušené pracovní postupy. Nessos podporuje i skupinovou spolupráci. Ve webovém rozhraní je využit princip WYSIWYG (editor vidí při ukládání to, co uvidí koncový uživatel). Digitální objekty jsou ukládány do plně objektové databáze. Každý objekt v databázi je možné volat pomocí URL. Popis objektu (tj. metadata) je oddělen od samotného digitálního objektu. Nad digitálními objekty lze nadefinovat libovolný náhled, přičemž každý náhled může mít jako výstup také RSS. Objekty lze vkládat klasickou editací (ručně) či dávkově (přes protokoly FTP nebo webDAV). Systém podporuje i sklízení prostřednictvím protokolu OAI-PMH. Veškerý obsah v systému je kódován v UTF-8. Prezentační vrstva je vyřešena formou portálového řešení. Systém podporuje i funkce webu 2.0, tj. interakci s koncovými uživateli. Ke každému objektu či skupině objektů mohou uživatelé vkládat komentáře. Je také využita technologie RSS.

Systém Digitool oproti systému Nessos umožňuje vytvářet složitější vazby mezi objekty, podporuje také sofistikovaná uživatelská oprávnění. Digitool Preservation System je určen pro dlouhodobou ochranu elektronických dokumentů.

V diskusi se J. Pokorný vyjádřil k otázkám přechodu mezi jednotlivými systémy. Upřesnil, že Digitool a Digitool Preservation System jsou od firmy Ex Libris, Nessos je vlastním produktem.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů (Jan Pokorný). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12834. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12834

automaticky generované reklamy
registration login password