Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Online zdroje z nabídky Oxford Online (Annika Lindemann)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Online zdroje z nabídky Oxford Online (Annika Lindemann)

0 comments
Autoři: 

Annika Lindemann

A. Lindemannová nejprve promluvila o databázi Oxford Scholarship Online, která obsahuje vědecké monografie vydávané nakladatelstvím Oxford University Press. Databáze je rozdělena do 14 modulů, které pokrývají literaturu, lingvistiku, umění, společenské vědy, biologii, matematiku, fyziku a další přírodní vědy, dále i ekonomiku, finance, obchod a řízení. Ke knihám i jednotlivým kapitolám existují zdarma přístupné abstrakty. Knihy jsou kategorizovány do témat a uvnitř nich do dílčích oddílů.

Oxford Reference Online je databáze referenčních prací. Tato všeobecná databáze zahrnuje přes 27 tematických okruhů (právo, medicína, historie a další obory vč. celé řady jazykových titulů, jednojazyčných a vícejazyčných slovníků aj.), ve kterých je v současnosti zpřístupněno celkem asi 170 titulů.

Oxford Journals Online nabízí více než 200 titulů časopisů z různých oborů. Z velké části velice prestižní časopisy jsou seskupeny do sbírek zaměřených na konkrétní oblasti (zdravotnictví, psychologie, literatura aj.).

(text konferenčního příspěvku)

(tt)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Online zdroje z nabídky Oxford Online (Annika Lindemann). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2022-07-07]. urn:nbn:cz:ik-12815. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12815

automaticky generované reklamy