Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ProQuest Central - nový zdroj, bez kterého se ve výzkumu neobejdete (David Lawson)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

ProQuest Central - nový zdroj, bez kterého se ve výzkumu neobejdete (David Lawson)

0 comments
Autoři: 

David Lawson

D. Lawson na začátku svého příspěvku uvedl, že pro moderní informační společnost je nejdůležitější spolupráce na globální úrovni.

Příspěvek se opíral převážně o tzv. Boloňskou deklaraci (The Bologna process), ke které se připojilo 46 zemí. D. Lawson popisoval jednotlivé kapitoly a body této deklarace. Např. standard knihovny musí být podle D. Lawsona srovnatelný všude ve světě. Položil si také řečnickou otázku: proč právě ProQuest má být tím, kdo bude poskytovat informace.

V další části příspěvku D. Lawson přiblížil produkty a služby společnosti ProQuest. ProQuest má největší digitalizovaný archiv a právě proto také podle D. Lawsona nejlépe vyhovuje kritériím Boloňské deklarace. Produkt ProQuest Central, který byl vyvinut ve spolupráci s akademiky a vydavateli, zahrnuje více než 160 oborů, vše je digitalizováno a založeno na prověřené platformě ProQuest. Tohoto projektu se účastní 46 zemí, které se snaží zlepšit svoji konkurenceschopnost.

Databáze ProQuest jsou podle D. Lawsona nepřekonatelné hlavně s ohledem na zastoupení a rozsah akademických zdrojů. Závěrem D. Lawson přiblížil ProQuest Central jako jeden z nejlepších vyhledávacích nástrojů, které jsou v současné době k dispozici na globálním informačním trhu. Vizí firmy je, že ProQuest bude centrem pro akademické vyhledávání. ProQuest si je také vědom toho, že implementace tohoto produktu nebude jednoduchá a je připraven nabídnou školení a prezentace.

(text konferenčního příspěvku)

(ms)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. ProQuest Central - nový zdroj, bez kterého se ve výzkumu neobejdete (David Lawson). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12802. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12802

automaticky generované reklamy
registration login password