Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CABI - znalosti pro život (Krassimira Anguelova)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

CABI - znalosti pro život (Krassimira Anguelova)

0 comments
Autoři: 

Krassimira Anguelova

Krassimira Anguelova z Bulharska představila vládní neziskovou mezirezortní organizaci CABI. CABI byla založena Spojenými národy ve 20. letech minulého století jako výbor pro entomologický výzkum. V současnosti se společnost zabývá poskytováním informací a aplikacemi vědeckých a výzkumných zkušeností na poli přírodních věd, zemědělství a lékařství.

Hlavním produktem organizace jsou knihy a časopisy, které jsou přístupné na vydavatelském webu. V roce 2007 byly primární časopisy prodány společnosti Cambridge University Press, avšak CABI si i tak podržela vydávání 70 dalších abstraktových časopisů.

Druhým významným produktem jsou tzv. bioslužby. Jedná se v podstatě o poskytování biologických služeb společnostem a vládám ve světě. V rozvojových zemích CABI organizuje projekty a školení pro širokou škálu cílových osob (od vědců po farmáře).

K. Anguelova dále představila významné databáze, které CABI produkuje. CAB Abstracts je databází z oboru aplikovaných přírodních věd. Obsahuje přes 2,3 milionu záznamů a má mezinárodní záběr. Soustředí se zejména na obtížně vyhledatelnou literaturu (zprávy mezivládních organizací, zprávy z projektů atd.) o biodiverzitě, biopalivech a dalších aktuálních tématech. Archiv této databáze zahrnuje roky 1910-1972. Další databází je Global Health. Jedná se o jedinou světovou databázi veřejného zdraví. Nezahrnuje klinickou medicínu, ale spíše konkrétní údaje o zdraví žen, dětí atd. Archiv zahrnuje období 1910-1983.

Zajímavým projektem je také CA eBooks. Jde o novinku v portfoliu společnosti. Obsahuje dva soubory pdf knih, která se dají stahovat, kopírovat a tisknout.

(text konferenčního příspěvku)

(tt)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. CABI - znalosti pro život (Krassimira Anguelova). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2023-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12811. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12811

automaticky generované reklamy
registration login password