Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tištěný vs. elektronický zdroj - chování studentů v nestabilním informačním prostředí (Sonja Špiranec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Tištěný vs. elektronický zdroj - chování studentů v nestabilním informačním prostředí (Sonja Špiranec)

0 comments
Autoři: 

Sonja Špiranec

Sonja Špiranec z katedry informačních věd Fakulty humanitních a sociálních studií Záhřebské univerzity svůj příspěvek Print vs. Electronic – Student Information Behavior in a Fuzzy Information Universe vytvořila ve spolupráci se dvěma spoluautorkami – Ivanou Hebrang-Grgićovou a Mihaelou Banek Zoricou.

V současné době se mění informační krajiny a také preference v oblasti informací. S. Špiranec se zabývala otázkou, zda existuje nová generace studentů. Otázkou je, zda informační zdroje, resp. přístup k nim integrovat či nikoliv. Efektivnost a užitečnost různých nástrojů na podporu výuky závisí na tom, co konkrétního mají nástroje podporovat, k čemu mají přispívat.

Na přelomu ledna a února 2008 proběhl průzkum chování studentů, zúčastnilo se jej 80 studentů, zastoupeni byli studenti prvních a posledních ročníků. Bylo zjištěno, že přes 50 % studentů chodí do knihovny jednou měsíčně. Studenti prvních ročníků příliš nevyužívají předplacené databáze, naopak studenti posledních ročníků je využívají často. Pokud se týká využití nástrojů a služeb webu 2.0, velmi je využívána např. Wikipedia. Studenti preferují elektronické zdroje, internet je vybírán jako první možnost při vyhledávání informací, klesá využívání zdrojů nabízených knihovnou/institucemi. Studenti více používají zdroje webu 2.0 než zdroje z LMS.

V budoucnu nebude existovat výrazná digitální propast. Je potřeba přemýšlet o tom, jak institucionální zdroje zpřístupňovat atraktivněji, aby je studenti více využívali. Jediný způsob, jak ovlivňovat informační chování studentů, je prostřednictvím vzdělávání v oblasti informační gramotnosti.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Tištěný vs. elektronický zdroj - chování studentů v nestabilním informačním prostředí (Sonja Špiranec). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2021-08-05]. urn:nbn:cz:ik-12797. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12797

automaticky generované reklamy