Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2003, ročník 7, číslo 5/2

Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání

Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie

Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví (

Digitální knihovny: brány do naší minulosti

Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu

Informační chování a informační zdroje

Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů

Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání

Veřejné informační služby a e-government

registration login password