Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové elektronické produkty z nabídky K.G.Saur/Gale (Ulrike Engel)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nové elektronické produkty z nabídky K.G.Saur/Gale (Ulrike Engel)

0 comments
Autoři: 

Nakladatelství K.G.Saur je od r. 2000 součástí společnosti Gale Group, která patří do konglomerátu Thomson Company. Gale Group nabízí více než 60 online multidisciplinárních databází obsahující články z novin a časopisů, oborové databáze, referenční databáze. The Times Digital Archive 1785-1985 patří mezi nejnovější databáze společnosti; obsahuje digitalizovanou verzi periodika The Times z uvedeného období. Databáze je indexována a je možné vyhledávat podle předmětových kategorií i v plném textu. Tvorba databáze bude uzavřena v září 2003. Při vyhledávání v databázi je implementováno rozhraní InfoTrac, které usnadňuje práci s databází. Další databáze, International Bibliography of the Modern Language Association, obsahuje 1,5 milionů záznamů z 8000 dokumentů (časopisy, monografie, dizertace) z oblasti lingvistiky, literatury a příbuzných oblastí. Business & Company Resource Center zpřístupňuje firemní a ekonomické informace s celosvětovým záběrem (více než 4000 zpracovávaných časopisů, 3200 z nich je v databázi v plném textu). V databázi je možné vyhledávat podle různých kritérií. Na závěr U. Engelová seznámila účastníky s dalšími novinkami společnosti K.G.Sau/r/Gale (např. spolupráce firem Gale a ingenta umožňuje přístup k téměř 10000 elektronických časopisů z nabídky fy ingenta).

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nové elektronické produkty z nabídky K.G.Saur/Gale (Ulrike Engel). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-11292. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11292

automaticky generované reklamy
registration login password