Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evropské programy IST a eContent (Romana Křížová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Evropské programy IST a eContent (Romana Křížová)

0 comments
Autoři: 

Národní kontaktní organizace pro 6. rámcový program je Technologické centrum AV, o 6. RP jsou informace na stránkách www.cordis.lu. Principy programu vyžadují vysokou technickou úroveň a předpokládají využití (vč. komerčního) a další šíření výstupů z projektu. 6RP je nový oproti 5RP v tom, že je více vyžaduje propojenost směrem ke zvýšený úrovně evropského výzkumu. IST má největší rozpočet v rámci 6RP. IST se zaměřuje na vytváření nových ICT a jejich aplikací pro budoucnost a rozvoj komunikačních infrastruktur. Pro žadatele je důležité prostudovat: text výzvy pro podání projektů, pracovní program (informace o otevřených tématech, lhůta, jaké instrumenty zvolit), průvodci pro předkladatele, průvodci pro hodnotitele, informační průvodce, finanční průvodce a příručka "Šestý rámcový program v kostce". Romana Křížová doporučuje, aby se zájemci o program zaregistrovali jako hodnotitelé, ženy mají větší šanci. Na rozdíl od IST je program eContent zaměřen na uplatnění ICT, nikoli jejich vývoj. Hlavním cílem je zlepšení přístupu k digitálnímu obsahu nejvyšší kvality. Projekty musí být založeny na partnerství a musí mít dlouhodobý dopad. V prosinci 2003 bude zveřejněna poslední, čtvrtá výzva do programu eContent. (pj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Evropské programy IST a eContent (Romana Křížová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11335. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11335

automaticky generované reklamy