Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA (Dagmar Vránová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA (Dagmar Vránová)

0 comments
Autoři: 
ČEKIA je informační agentura orientovaná na faktografické informace o českých firmách (hospodářské informace, vztahy a propojení mezi firmami, finanční profily) a také spokytuje podklady pro hodnocení firem a sestavování různých žebříčků. Klienty jsou finanční instituce, podnikatelé, státní instituce a vysoké školy. ČEKIA je 100% vlastněná agenturou ČTK, do jehož vlastnictví rovněž patří Newton IT. Mezi informační produkty patří ARIADNA (20 000 právnických osob, 80 000 fyzických osob), SOFIA (finanční uzávěrky), šedá literatura, i-point (zpravodajství ze světa investic), PRODATA (součást infobanky ČTK) a MAGNUS, novinka, faktografická databáze ekonomických informací. MAGNUS je postaven na třívrstvé architektuře (databázové úložiště dat na ORACLE, aplikační vrstva a prezentační vrstva). Informace o subjektu poskytují takové, které uživatelé nejčastěji hledají: kontaktní informace, charakteristika, typy aktivit, finanční výkazy, ratingy, hodnocení, obchodníci, vlastníci, valné hromady, vydané cenné papíry, řídící orgány, management apod. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA (Dagmar Vránová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-11312. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11312

automaticky generované reklamy