Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aspekty přístupu a využití informací v elektronické podobě v oblasti výzkumu v Estonsku a dalších přidružených zemích (Toomas Liivamägi, Aira Lepik)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Aspekty přístupu a využití informací v elektronické podobě v oblasti výzkumu v Estonsku a dalších přidružených zemích (Toomas Liivamägi, Aira Lepik)

0 comments
Autoři: 

T. Liivamägi zasadil problematiku do širšího kontextu informační společnosti a nové teorie růstu. Poté přiblížil podmínky rozvoje informační společnosti v Estonsku v 90. letech 20. století. Největší překážkou na začátku 90. let byla nedostatečná technologická infrastruktura, situace se začala měnit v druhé polovině 90. let v souvislosti s progresivní státní informační politikou a programem Tiger Leap, jehož cílem byla komputerizace ve všech základních a středních školách. Později (2002-2003) také došlo k rozsáhlému rozšíření internetu ve státní správě i soukromém sektoru. Cílem státní informační politiky pro léta 2003-2004 je další zkvalitnování technologické základny a podpora informačních služeb. V oblasti odborných knihoven byly již od konci 90. let se státní podporou pořizovány některé databáze, např. EBSCO. T. Liivamägi prezentoval využití db EBSCO v Estonsku ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi (mj. ČR).

js

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Aspekty přístupu a využití informací v elektronické podobě v oblasti výzkumu v Estonsku a dalších přidružených zemích (Toomas Liivamägi, Aira Lepik). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-17]. urn:nbn:cz:ik-11281. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11281

automaticky generované reklamy
registration login password