Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová)

0 comments
Autoři: 

Původně samostatné platformy SilverPlatter a OVID dnes vyvíjí jedna firma (OVID Technologies). OVID Technologies byla založena v r. 1984, v r. 1992 se objevuje první rozhraní pro Medline pod Windows, v r. 1996 vzniká první generace Ovid Web Gateway, v r. 1999 se objevují první databáze v současné podobě a nástroje pro vyhledávání. Firma SilverPlatter uvedla v r. 1986 na trh program SPIRS, v 90. letech byly vyvinuty nástroje pro linkování (SilverLinker) a další služby. V r. 2001 byly fy SilverPlatter a OVID sloučeny do firmy OVID Technologies. Dále J. Hercová provedla srovnání obou vyhledávacích platforem podle jednotlivých kritérií. Vzhled obrazovky u rozhraní WinSpirs je lepší než WebSpirs, podobně vzhledem úvodní obrazovky Ovid předstihuje WebSpirs. Z hlediska výběru databází pro vyhledávání jsou obě platformy podobné. Z hlediska práce s tezaurem je možné ve WinSpirs/WebSpirs vyhledávat deskriptory pomocí dílčího řetězce (na rozdíl od Ovid). Ovid naopak umožňuje mapování (převod výrazu v přirozeném jazyce na deskriptor tezauru). V obou systémech lze používat pro vyhledávání příkazový řádek. SilverPlatter umožňuje používat booleovské vyhledávání, Ovid je neumožňuje používat v jednoduchém vyhledávání (jsou pouze v pokročilém vyhledávání). Vyhledávací funkce pro rozšiřování, maskování dotazu má Ovid poněkud širší. Funkce pro omezení rešerše jsou u obou systémů podobné, totéž se týká zobrazení záznamů. Odstraňování duplicit umožnuje SilverPlatter až od verze WebSpirs verze 5.02, Ovid má tuto funkci plně integrovánu. Uložení a tisk rešerše jsou v obou systémech obdobné. Velký rozdíl je v práci s plnými texty, která je lépe řešena v rámci Ovid. Pro koncového uživatele je podle J. Hercové uživatelsky přívětivější platforma WinSpirs. Na závěr J. Hercová uvedla obecná doporučení pro zkvalitnění vybraných charakteristik rešeršních systémů.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-04-01]. urn:nbn:cz:ik-11334. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11334

automaticky generované reklamy
registration login password