Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komerční využití kulturního dědictví v pameťových institucích (Zinaida Manzhukh)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Komerční využití kulturního dědictví v pameťových institucích (Zinaida Manzhukh)

0 comments
Autoři: 
Z. Manzhukh poukázala na problematické či kontroverzní oblasti komerčního využií poslání kulturních institucí, naprosto jiný způsob financování, finanční riziko podnikání. Jednou z možností je vytváření aplikací pro distanční vzdělávání (educommerce = education + commerce), pro tzv. kulturní turistiku ve spolupráci se soukromým sektorem, prodej licenčních práv, placené informační a jiné služby jako doplněk "standardních" služeb poskytovaných zdarma či za paušální poplatek široké veřejnosti. (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Komerční využití kulturního dědictví v pameťových institucích (Zinaida Manzhukh). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-11290. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11290

automaticky generované reklamy