Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové služby Albertina icome Praha pro uživatele elektronických informačních zdrojů (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nové služby Albertina icome Praha pro uživatele elektronických informačních zdrojů (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

V. Karen vyšel ze zkušeností fy Albertina icome Praha (AiP) s řešením projektů v rámci programů LI (získávání a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů) a také z problémů, které se při správě a zpřístupňování informačních zdrojů objevily v posledních 13 letech. Mezi největší z nich patří nejednotná propagační strategie, ne zcela funkční komunikační kanály a také technické problémy. Důsledkem těchto problémů je mj. stále malá informovanost o dostupnosti informačních zdrojů. Již dnes sice existují projekty, které tyto problémy řeší (JIB, různé lokální evidence – např. Brána k informacím apod.), žádný z nich však nepřináší komplexní řešení. AiP proto přichází s projektem infozdroje.cz, jehož cílem je zajistit přehledný přístup k informačním zdrojům, usnadnit správu konsorciálních licencí, informovat o konsorciálních projektech, novinkách v oblasti, poskytovat technickou podporu a zpětnou vazbu mezi institucemi a uživateli databází a další služby. Systém je přístupný na stránce www.infozdroje.cz nebo www.informacnizdroje.cz, je založen na identifikaci IP adresy uživatele, na základě které jsou dostupné odpovídaiící databáze a další služby. Systém je prozatím omezen pouze na projekty, na jejichž řešení spolupracovala AiP. V brzké budoucnosti (léto 2003) bude systém rozšířen o možnost doplňování informací uživateli a individualizace systému, doplněna bude řada pomůcek (referenční pomůcky, manuály apod.). Plánuje se také další rozšíření funkcí systému. V. Karen vyzval účastníky k testování systému a nabídl možnost spolupráce při rozvoji projektu.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nové služby Albertina icome Praha pro uživatele elektronických informačních zdrojů (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-08-18]. urn:nbn:cz:ik-11284. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11284

automaticky generované reklamy
registration login password