Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) a příležitosti vzdělávacích center v ČR (Pavel Komárek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) a příležitosti vzdělávacích center v ČR (Pavel Komárek)

0 comments
Autoři: 
Globalizace není vnímána jako hrozba v prostředí firem, ale vyžaduje počítačovou gramotnost napříč všemi úrovněmi včetně dělnických profesí. Státní aparát však, dle zkušeností Centra internetu, často nechápe, že řada firem skutečně vyžaduje počítačovou gramotnost jako nutnou podmínku jejich dalšího rozvoje. Základním cílem programu NPPG je zvýšení zaměstnatelnosti lidí. Komárek uvedl příklad, kdy jedna firma provedla výběr mezi 30 zájemkyněmi o místo, kdy za 40 minut měly najít 3 firmy, které dodávají kancelářský papír, dát čísla do XLS tabulky a vyrobit jednoduchou objednávku u té nejvýhodnější firmy. Pouze dvě zájemkyně ze 30 byly schopné úkol splnit. NPPG je základní podmínka, na kterou navazuje trvalé učení pro praxi vedoucí ke vzdělanosti, která vede k zaměstnatelnosti a ve výsledku k prosperitě. Na základní kurz NPPG navazuje druhý od 15.5. 2003 a v plánu je spuštění třetího od 9/2003, které je zakončeno testem. 228 regionálních center funguje ve 145 sídlech po celé ČR. Za 3 měsíce bylo proškoleno 10 570 lidí, 95% obyvatel ČR žije v obci do 20km od CI, věk 45-65, 61% žen, největší motivací je uplatnění na trhu práce. 16. září zvou na konferenci o zaměstnanosti, kde budou diskutovány otázky koordinace státní správy v těchto věcech. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) a příležitosti vzdělávacích center v ČR (Pavel Komárek). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2021-06-22]. urn:nbn:cz:ik-11293. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11293

automaticky generované reklamy