Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy (Dana Petrýdesová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy (Dana Petrýdesová)

0 comments
Autoři: 

Podmínkou zavádění e-governmentu je přístupnost internetu pro všechny občany; tuto podmínku mohou splňovat pro řadu občanů právě knihovny. D. Petrýdesová hovořila o využívání internetu v Krajské vědecké knihovně v Liberci; menší část uživatelů využívá internet v knihovně pro komunikaci se státní správou. Využívání elektronických služeb veřejné správy předpokládá dostatečnou informační gramotnost uživatelů, proto knihovna pořádá školení pro své uživatele. D. Petrýdesová přiblížila také projekt Krajského informačního centra (KIC), které má zpřístupňovat integrované informační služby v regionu Liberec a euroregionu Nisa. Prostřednictvím KIC budou kromě řady dalších informací zpřístupňovány i občanské informace a informace o veřejné správě. KIC by se mělo stát kontaktním místem pro přístup k publikovaným informacím ze státní správy a samosprávy. Pro zajištění kvalitních služeb je nezbytné zajistit vzdělávání pracovníků KIC. V současnosti probíhají přípravné práce na realizaci KIC, která by měla proběhnout v r. 2004.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy (Dana Petrýdesová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11340. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11340

automaticky generované reklamy