Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výuka či samostatné studium? (Ludmila Tichá)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Výuka či samostatné studium? (Ludmila Tichá)

0 comments
Autoři: 
Ludmila Tichá z FS ČVUT Praha představila dosavadní výsledky práce knihovníků v oblasti začleňování informačních pracovníků do procesu vzdělávání. Odpovědí na otázku z názvu zní "obojí, ale nejen to". Aktivity mimo osnovy zahrnují semináře a školení, spolupráce s doktorandy pod záštitou proděkana pro výzkum a další. Nejde jen o aktivity samé, ale skutečnou informační výchovu zahrnující například pravní povědomí a působení na informaní chování uživatelů už během procesu vzdělávání. Dále se nabízí on-line kurz pro samostudium. V roce 1999 byla vytvořena koncepce inf. výchovy na ČVUT a po zvážení všech podmínek a trendů se rozhodli pro online kurz, na kterém začali pracovat od roku 2000. Na tvorbě se podílejí knihovníci z ČVUT a dvě studentky z ÚISK. Projekt je rozdělen do tří stupňů, každý z nich je financován z jiných zdrojů (FRVŠ, ČVUT apod.). Obsah kurzu je přizpůsoben oborům studovaným na ČVUT a zkušenostem z výuky. Na kurz se zájemce dostane přes hlavní stránky ČVUT. 85% Uživatelů systému je v vysokých škol, z toho asi 70% z ČVUT. Adresa kurzů je http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm(pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Výuka či samostatné studium? (Ludmila Tichá). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11299. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11299

automaticky generované reklamy