Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úvodní slovo ministra informatiky ČR (Vladimír Mlynář)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Úvodní slovo ministra informatiky ČR (Vladimír Mlynář)

0 comments
Autoři: 

V. Mlynář seznámil účastníky konference s činností a základními cíli Ministerstva informatiky ČR. K dílčím úspěchům Ministerstva informatiky, dosažených za 5 měsíců jeho činnosti, patří např. novela telekomunikačního zákona, elektronické podávání DPH, daně z nemovitosti, silniční daně, e-tržiště (elektronický obchod s výpočetní technikou pro subjekty státní správy), e-rejstřík trestů, Bílá kniha o elektronickém obchodu. V. Mlynář také zdůraznil dílčí úspěchy nově realizovaného programu Národního programu počítačové gramotnosti. Pro letošní rok považuje Ministerstvo informatiky za prioritní projekty Portálu veřejné správy, intranetu veřejné správy (integrace dílčích systémů veřejné správy do jedné sítě) a projekt e-vláda (elektronický oběh dokumentů); blíže byla pospána technologická a funkční platforma Portálu veřejné správy. Na závěr V. Mlynář odpověděl na 2 otázky z pléna.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Úvodní slovo ministra informatiky ČR (Vladimír Mlynář). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11273. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11273

automaticky generované reklamy